fredag 9 december 2011

My readers

I have seen on the statistics that I have many readers from the USA that's why I started to write in English.
So now they can understand what I am writing and don't have to look at the pictures only.

Eftersom jag har sett på statistiken att jag har många besökare från USA så därför har jag börjat skriva på engelska också så att de förstår och inte bara behöver titta på bilderna:)

Views from Klockrike, Sweden the other day.

Inga kommentarer: