torsdag 13 juni 2013

Shimelle kurs hos UKscrappers

Shimelle har börjat en sex veckor lång gratis online kurs hos UKscrappers där hon varje dag går igenom olika steg i att göra en speciell LO om en viss sak.  Första veckan som var förra veckan skulle man välja två bilder som passade med temat "före och efter" och man skulle välja sina färger på ett speciellt sätt också. Jag fick fram färgerna stark orange, orange, cerise och grön och när jag letade igenom mina gamla scrapbitar hittade jag de perfekta färgerna. Hade tänkt att använda två stora foton men när jag skrev ut fotona fick jag nog en blackout och de blev två små istället. Titelns placering är jag inte så nöjd med men annars så blev den väl helt ok. Jag kanske inte skulle valt de där färgerna annars men jag tycker de passade jättebra ihop.

Shimelle has started a free six weeks class at UKscrappers where she everyday writes something new about what to do or think about and on the Sunday you make the LO. Last week and that was also the first week you should choose two photos that had something to do with "before and after" and you should choose your colors in a special way. I was very happy when I found my four colors among my scraps. I had bright orange, orange, hot pink and green, though I am not so happy with how I placed my titel. I wouldn't maybe have choosen those colors but I think they fitted great with each others.


Inga kommentarer: